TANECİK BOYUTU NEDEN ÖNEMLİDİR?

‘Nano’ olduğuna emin misiniz? Bu konuda olabilecek bir hatanın getireceği ekonomik zararın miktarını biliyor musunuz? Nanoparçacıklar (nanoyapıdaki malzemeler) çok kararsızlardır ve çeşitli sebeplerden dolayı bağ yapıp topaklanmaya meyillidirler. Bunun direk sonucu olarak da özelliklerini yitirirler. Bu süreç, nano parçacıkların üretilmesinden hemen sonra başlar. Şekil 1 ve Şekil 2’de sırasıyla nano malzemenin üretildiği zaman ve birkaç hafta sonraki tanecik boyutları verilmiştir.

 

PARÇACIKLAR TOPAKLANDIĞINDA NELER OLUR?

Topaklanan parçacıkların boyutu, original parçacıktan sadece birkaç kat daha büyük olsa bile ürününüzün istenen özelliklerine sahip olamazsınız. Ürünün nanokompozit malzeme içindeki dağılımı homojen olmaz, yüzeyi kaplayacağınız koruyucu filminiz homojen kalınlıkta olmaz ve bunlarla birlikte özelliklerin dağılımı da homojen olmaz. Bu durumların her biri ürün için ekonomik sorunları da beraberinde getirir. İstenen özellikte ürün için monodisperse parçacıklar elde etmek gerekmektedir.

 

HOMOJENLEŞTİRME SIRASINDA NELER ÖNEMLİDİR?

Topakların ULTRASONİK DİSPERSİYON ile kırılmaları en iyi çözümdür çünkü yüksek hızlı karıştırıcılar genelde istenen monodisperse parçacıkları sağlamaz. Fakat doğru ultrasonik yöntem ve uygun ultrasonik uygulama süresi seçilmelidir.

Şu hususlara dikkat edilmelidir:

● Düşük güçte ultrasonik uygulama (Ultrasonik banyo ve verimsiz ultrasonic homojenleştiriciler) topakları kıramaz. Yüksek güçte ve verimli ultrasonik homojenleştiriciler kullanılmalıdır.

● Yüksek güçte uzun süreli sonikasyon da parçacıkların yüzeyine zarar verip özelliklerini değiştirebileceğinden uzun sure sonikasyondan kaçınılmalıdır. ÇÖZÜM: Tüm bu sorunlar, üretim teknolojisinin önemli noktalarında parçacık boyutunu ölçerek çözülebilir. Bizler, nanoyapıda ve nanokompozit malzemeler yapan üreticiler ve bunları kullananlar için özel partikül boyutu ölçme cihazlarını sizzler için geliştirdik. IKO Sizer cihazlarının temek özellikleri:

● Uygun ölçme fonksiyonları

● Uygun parametreler

● Optimizasyondan dolayı düşük fiyatlar

● Kompakt dizayn, taşınabilirlik ve kolay kullanılabilirlik

● Üretim için otomasyon kapasitesine sahiptir.

 

ÖLÇÜN VE ÜRÜNÜNÜZÜN BOYUTUNDAN EMİN OLUN!